υλικό για το σχολείο, για μαθητές επιπλέον υλικό, για καθηγητές + ρομαντικούς χρήσιμα / προσωπικό υλίκο
Μαθηματικά
- Άλγεβρα Α' + Β' Λυκείου
+ Μαθηματικά Β' Προσανατολισμού

- Γ' Λυκείου

Γεωμετρία

ΕΠΑΛ
η σελίδα των ΕΠΑΛ

- τα φυλλάδιά μου
- λύσεις τράπεζας θεμάτων Α' Β'
- κριτήρια ΚΕΕ
- σχολικά βιβλία (ΥΚ)
- διδακτέα + εξεταστέα ύλη
- ενδοσχολικές / πανελλαδικές 1999- / ΟΕΦΕ
- παλιά σχολικά βιβλία
- πρόσφατα βιβλία
- διπλωματικές εργασίες
- πρόσφατα άρθρα

βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- θέματα εισαγωγικών 1945-2001

- βιβλία κι εργασίες Α.Κυριακόπουλου- μαθηματικές εκδηλώσεις
- ανήσυχοι μαθηματικοί, παραρτήματα ΕΜΕ
- αναζήτηση σε βιβλιοθήκες
- παλαιοβιβλιοπωλεία με Μαθηματικά
- βιβλιογραφίες
- βιογραφίες
- μεγάλοι Δάσκαλοι

- τα φυλλάδιά μου
- υλικό μου στο mathematica.gr
- δεν ξεχνώ
- προτεινόμενα βιβλία
- βιβλίο επισκεπτών
προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων 1968-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή 1966-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
μαθηματικά περιοδικά 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

θέματα μαθηματικών διαγωνισμών 1933-2017 + υλικό προετοιμασίας

Στην σελίδα αυτή με τον καιρό θα καταχωρώ χρήσιμο υλικό σχετικά με τους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) και των κατά τόπους παραρτημάτων της.

Αποτελέσματα / Επιτυχόντες Θαλή 2017-2018 (11-11-17)

Άφθονο υλικό με θέματα διαγωνισμών, λυμένες, ασκήσεις γεωμετρίας με παραπομπές στο aops, συγκεντρώνεται στην νέα σελίδα μου, γραμμένη στ΄Αγγλικά imogeometry.blogspot.gr


Επίσημο Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας για Διεξαγωγή Θαλή, το Σάββατο 11 Νοέμβρη 2017
ΘΕΜΑ: 78ος  Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» - σχολικό έτος 2017-2018. (Φ15/152592/Δ2/14-09-2017/ΥΠΠΕΘ)


Θέματα & λύσεις Θαλή,Ευκλείδη 2006-17 ανά τάξη, Αρχιμήδη 2009-17  (νέο αρχείο)

Από το παράρτημα ΕΜΕ Κορινθίας, συγκεντρωμένα για Θαλή ανά τάξη:
Θέματα και Λύσεις Θαλή 2006-2016  Β' Γυμνασίου
Θέματα και Λύσεις Θαλή 2006-2016  Γ' Γυμνασίου
Θέματα και Λύσεις Θαλή 2006-2016  Α' Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 30/27-07-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 78ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των τάξεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συγκροτήσουν τις τοπικές νομαρχιακές επιτροπές (σε συνεργασία με τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Μ.Ε. όπου αυτά υπάρχουν) για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα ορίσουν τα εξεταστικά κέντρα και τους επιτηρητές.
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες και θα απαρτίζεται μόνο από θέματα πλήρους ανάπτυξης, γι’ αυτό θα απαιτηθούν κόλλες αναφοράς.
Οι απαντήσεις των μαθητών από κάθε εξεταστικό κέντρο θα αποσταλούν για βαθμολόγηση στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Παραρτήματά της (όπου αυτά υπάρχουν) για βαθμολόγηση. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στις τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές για βράβευση των μαθητών που θα διακριθούν.
Οι μαθητές, που θα διακριθούν στο διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2018. Στη συνέχεια, οι διακριθέντες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 3 Μαρτίου 2018, προκειμένου να επιλεγεί μέσω του Προκριματικού Διαγωνισμού (31 Μαρτίου 2018) η Εθνική ομάδα που θα λάβει μέρος στην 35η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Σερβία, Μάιος 2018), στην 22η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Ιούνιος 2018) και στην 59η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ρουμανία, Ιούλιος 2018).
Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών εθελοντική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79 Αθήνα, στα τηλέφωνα: 210-36.16.532, 210-36.17.784, στο fax: 210-36.41.025, στο e-mail: info(ΣΤΟ)hms.gr και στην ιστοσελίδα: www.hms.gr .

Εξεταστέα Υλη για μαθηματικούς διαγωνισμούς ΕΜΕ
Εξεταστέα ύλη για τον πρώτο διαγωνισμό "ΘΑΛΗΣ" για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του Π.Ι. για τα Μαθηματικά.
Εξεταστέα ύλη για τον δεύτερο διαγωνισμό "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων καθώς και η διδακτέα ύλη του Α' τριμήνου αυτής της τάξης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του Π.Ι. για τα Μαθηματικά.
Εξεταστέα ύλη για τον τρίτο διαγωνισμό "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"  και τον «Προκριματικό διαγωνισμό» θεωρείται η ύλη των Διεθνών Μαθηματικών Ολυμπιάδων.

Θέματα και Λύσεις Διαγωνισμών Γυμνασίου + Λυκείου 


 • σχολικό έτος 2016-2017   
 • Διαγωνισμοί Α΄Γυμνασίου
29-10-2016 Επιμενίδης (ΕΜΕ Ηρακλείου) + Λύσεις 
12-11-2016 Δημήτρης Ζούνης (ΕΜΕ Ηλείας) + Λύσεις
12-11-2016 Διόφαντος (ΕΜΕ Σερρών) + Λύσεις
12-11-2016 Ευάγγελος Σταμάτης (ΕΜΕ Βοιωτίας) 
12-11-2016 Εύδημος (ΕΜΕ Δωδεκανήσου) + Λύσεις
12-11-2016 Θαλής (ΕΜΕ Μαγνησίας) + Λύσεις
12-11-2016 Καραθεοδωρή (ΕΜΕ Ροδόπης)
12-11-2016 Υπατία (ΕΜΕ Ημαθίας)  + Λύσεις


Για τα θέματα των παραπάνω τοπικών διαγωνισμών ευχαριστούμε τον Ανδρέα Βαρβεράκη (Ηράκλειο), τον Δημήτρη Χονδρολίδη (Ημαθία) και την Κατερίνα Ατματζίδου (Βοιωτία).
Επίσης χρησιμοποίηθηκαν οι σελίδες των:
ΕΜΕ Δωδεκανήσου ,
ΕΜΕ Ηλείας ,
ΕΜΕ Μαγνησίας
ΕΜΕ Σερρών
lisari.blogspot.gr   (για ΕΜΕ Ροδόπης)
Πρόσφατο υλικο προετοιμασίας Γυμνασίου + Λυκείου

Σημειώσεις Θαλή Β' Γυμνασίου από Μπάμπη Στεργίου  (πηγή)
Σημειώσεις Θαλή Γ' Γυμνασίου από Μπάμπη Στεργίου (πηγή)
Σημειώσεις Θαλή Α' Λυκείου από Μπάμπη Στεργίου  (πηγή)
Θέματα και λύσεις Θαλή,Ευκλείδη 2006-16 ανά τάξη, Αρχιμήδη 2009-16  (27.7.2016)

Στεργίου Μπάμπης - Θεωρία και λυμένες Γεωμετρίας για τον Αρχιμήδη Junior

.... δείτε παρακάτω κι άλλα θέματα και άλλες λύσεις

Θέματα και Λύσεις Διαγωνισμών Γυμνασίου + Λυκείου 

παλιότερα θέματα διαγωνισμών

 • σχολικό έτος 2015-2016 
Θέματα και λύσεις Θαλή 2015-2016  (άλλες λύσεις
Θέματα και λύσεις Προκριματικού 2015-2016 (μικρών , μεγάλων)  (mathematica.gr)
  • σχολικό έτος 2014-2015
  Θέματα και λύσεις ''Παιχνίδι και Μαθηματικά΄΄ του Μικρού Ευκλείδη 2015
  Θέματα και λύσεις Θαλή 2014-2015  (άλλες λύσεις)
  Θέματα και λύσεις Ευκλείδη 2014-2015 (άλλες λύσεις
  Θέματα και λύσεις Αρχιμήδη 2014-2015 (άλλες λύσεις)
  Θέματα και λύσεις Προκριματικού 2014-2015 (άλλες λύσεις)
  Θέματα και λύσεις ΙΜΟ 2015   (mathematica.gr)


  παλιότερα θέματα διαγωνισμών

  Θέματα Διαγωνισμών ΕΜΕ 1933 - 1940  (2η έκδοση)  (3/6 χρονιές) 
  Θέματα Διαγωνισμών ΕΜΕ 1950 - 1991  (4η έκδοση)  (χρονιές: ΠΜΔΜ 40/41 , ΕΜΟ: 6/7) 

  Θέματα & λύσεις Θαλή,Ευκλείδη 2006-17 ανά τάξη, Αρχιμήδη 2009-17  (νέο αρχείο)
  Θέματα Θαλή Β΄ Γυμνασίου 1995-2012 σε doc (Χρήστος Τσιφάκης - mathematica.gr)
  Σημειώσεις Θαλή Β' Γυμνασίου από Μπάμπη Στεργίου  (πηγή)
  Θέματα Θαλή Γ΄ Γυμνασίου 1995-2012 σε doc (Χρήστος Τσιφάκης - mathematica.gr)
  Σημειώσεις Θαλή Γ' Γυμνασίου από Μπάμπη Στεργίου (πηγή)
  Θέματα Θαλή Α΄ Λυκείου    1995-2012  σε doc (Χρήστος Τσιφάκης - mathematica.gr)
  Σημειώσεις Θαλή Α' Λυκείου από Μπάμπη Στεργίου  (πηγή)
  Θέματα Ευκλειδη Α' Λυκείου 1994-2015 ανά ενότητα (5.12.2015)
  Θέματα Θαλή Β΄ Λυκείου    1995-2011  σε doc (Χρήστος Τσιφάκης - mathematica.gr)
  Θέματα Θαλή Γ΄ Λυκείου    1994-2014


  Θέματα & λύσεις Θαλή,Ευκλείδη 2006-17 ανά τάξη, Αρχιμήδη 2009-17  (νέο αρχείο)
  Θέματα Προκριματικών Διαγωνισμών 2009-2016 (+ μερικές λύσεις)  (6.2.2017)
  Θέματα Ευκλείδη Β΄ Γυμνασίου 1996-2008 (Σπυρίδωνας Παρτσαδάκης, ΕΜΕ Αχαϊας)
  Θέματα Ευκλείδη Γ΄ Γυμνασίου 1996-2008 (Σπυρίδωνας Παρτσαδάκης, ΕΜΕ Αχαϊας)
  Θέματα Ευκλείδη Α΄Λυκείου 1994-2015
  Θέματα Ευκλειδη Α' Λυκείου 1994-2015 ανά ενότητα (5.12.2015)
  Θέματα Ευκλείδη Β΄Λυκείου 1994-2015
  Θέματα Ευκλείδη Γ΄Λυκείου 1994-2015  Θέματα Αρχιμήδη Juniors 1996-2015
  Θέματα Αρχιμήδη Seniors 1993-2015
  Τοπικοί Διαγωνισμοί

  • Α΄ Γυμνασίου
  Θέματα Διαγωνισμών Α΄ Γυμνασίου από 9 παραρτήματα της ΕΜΕ 2010-2017 (15-11-2017) (νέο)
  ΕΜΕ Βοιωτίας : Ευάγγελος Σταμάτης Ι, ΙΙ   : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  ΕΜΕ Δωδεκανήσου : Εύδημος & Ίππαρχος : 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  ΕΜΕ Ηλείας: Δημήτρης Ζούνης                   : 2016, 2017
  ΕΜΕ Ηρακλείου: Επιμενίδης                        : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  ΕΜΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Θαλής Α'      : 2017
  ΕΜΕ Κέρκυρας: Κώστας Ζερβός                 : 2017
  ΕΜΕ Ροδόπης: Καραθεοδωρή                      : 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017
  ΕΜΕ Σερρων: Διόφαντος                             : 2016, 2017
  ΕΜΕ Χανιών: Σταμάτης Μπάτσης               : 2013, 2014, 2015, 2016

  Θέματα και λύσεις Διαγωνισμών Α΄ Γυμνασίου, ΕΜΕ Ημαθίας 2008-2017  (15-11-2017) (νέο)
  Υπατία                 : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  Κ. Καραθεοδωρή : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017


  • Β' - Γ' Γυμνασίου

  Τοπικός από ΕΜΕ Λακωνίας 2005- 2008

  • Λυκείου
  Θέματα Διαγωνισμού Γ' Λυκείου, ΕΜΕ Αρτας, 2008-2015  
  Μπαρμπαστάθεια : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2015

  Ξανθόπουλου (ΕΜΕ Δράμας, Α' Β' Γ΄ Λυκείου) 1996 - σήμερα

  πηγές για τα θέματα διαγωνισμών:
  1lyk-dramas.dra.sch.gr/new/index.php/v-ksanthopoulos
  dimitris-ver.blogspot.gr
  eme12.blogspot.gr
  emedod.mysch.gr
  www.arnikiou.mysch.gr
  www.emeartas.gr
  www.emeimathias.gr
  www.emelak.gr
  www.emepatras.gr
  www.hms.gr
  www.mathchan.gr
  www.mathematica.gr

  Θέματα και Λύσεις Διαγωνισμών Δημοτικού

  Πανελλαδικά Ε' και ΣΤ' Δημοτικού


  Θέματα 4 Διαγωνισμών Ε΄ Δημοτικού 1993-2016 (09-06-2016) (+ Μικρός Ευκλείδης)
  ΕΜΕ Κεντρικής Μακεδονίας    1993-2016
  ΕΜΕ Ημαθίας                            2013-2016
  Μαθηματικά Φύσης και Ζωής   2005-2016
  Παιχνίδι & Μαθηματικά            2007-2016 (Μικρός Ευκλείδης)


  Θέματα 5 Διαγωνισμών ΣΤ΄ Δημοτικού 1993-2016 (09-06-2016) (+ Μικρός Ευκλείδης)
  ΕΜΕ Κεντρικής Μακεδονίας    1993-2016
  ΕΜΕ Ημαθίας                            2013-2016
  ΕΜΕ Χανιών                             2001-2016
  Μαθηματικά Φύσης και Ζωής  2005-2016
  Παιχνίδι & Μαθηματικά           2007-2016 (Μικρός Ευκλείδης)

  Παιχνίδι και Μαθηματικά, του περιοδικού Μικρός Ευκλείδης, Ε' και ΣΤ' Δημοτικού (νέο)
  Θέματα και λύσεις 2017-2017  Παπαγρηγοράκης Μίλτος - 407 προβλήματα Μαθηματικών Διαγωνισμών E Δημοτικού
  Παπαγρηγοράκης Μίλτος - 381 προβλήματα Μαθηματικών Διαγωνισμών ΣΤ Δημοτικού  ΕΜΕ Εύβοιας  (παραπομπή, διαδρομή: Διαγωνισμοί >> Δημοτικού -Τοπικοί )
  Παγκύπριος Διαγωνισμός Επιλογής (παραπομπή)


  * Από την στιγμή που ξεκίνησε ο Διαγωνισμός του Μικρού Ευκλείδη (= α' φάση), το παράρτημα ΕΜΕ Κεντρικής Μακεδονίας αποκαλούσε β' φάση τον διαγωνισμό του για μαθητές Δημοτικού
  ** Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)  πηγές:
  mathrodopi.blogspot.gr
  mathslife.eled.uowm.gr 
  users.sch.gr/atmatzidis 
  users.sch.gr/mipapagr
  www.emethes.gr
  www.fourtounis.gr/download/themata_eyklidi/themata.html
  www.mathchan.gr
  Άλλες πηγές θεμάτων  (online)
                  Αναζητούνται μερικά θέματα, λεπτομέρειες εδώ.


  Άλλοι διαγωνισμοί 

  Θέματα και Απαντήσεις 2002-2014    (Καγκουρό Κύπρου)
  Θέματα και Απαντήσεις 2007    (Καγκουρό Ελλάς)
  Παγκύπριος Διαγωνισμός Επιλογής 


  Τα πρώτα βήματα και χρήσιμο υλικό

  Για όσους κάνουν τα πρώτα βήματά τους ή αναζητούν επιπλέον υλικό
  ας διαβάσουν τον Οδηγό για τους Διαγωνισμούς ΕΜΕ (κυρίως) που ετοίμασα παλιότερα
  ας βρούν έτοιμο υλικό από τα Φυλλάδια σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά (που πλέον δεν ανανεώνω)
  και παλιότερα θέματα που ανέβαζα μαζικά και οργανώθηκαν στο Ευρετήριο Διαγωνισμών της ΕΜΕ.
  Αν τέλος θέλει να λύσει παλιά θέματα, ας κοιτάξει στις Άλυτες σε Διαγωνισμούς ΕΜΕ ανά είδος


  Υλικό Προετοιμασίας


  Ξενόγλωσσο:

  Problem Collections by Romanian Mathematical Magazine
  are collected here


  Famous Problem Collections   sources:
   mathscope.org  (liverpool26)
   www.imomath.com (mathscope, collection of inequalities)   στα Ελληνικά
    1200+500 =1700 ασκήσεις για Μαθηματικούς Διαγωνισμούς Γυμνασίου (www.mathematica.gr)
    Σημειώσεις Διαγωνισμών Γυμνασίου
    Σημειώσεις Διαγωνισμών Λυκείου

    Θερινά Σχολεία

    Εισαγωγικά

    Άλγεβρα
    Συνδυαστική
    Γεωμετρία (καρτέλες στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας)


    Ξενόγλωσσο υλικό

    πηγές υλικού προετοιμασίας, όπου δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό:
    Ιστορικό κι ενημερωτικό υλικό
    (για Διαγωνισμούς ΕΜΕ και Εισαγωγικές Εξετάσεις)

    Μαθηματικοί Διαγωνισμοί - Ολυμπιάδες, κεφάλαιο από το βιβλίο 'ΕΜΕ, Τα πρωτα 70 χρόνια 1918-1988''  (πηγή)
    Η ιστορία των εισαγωγικών εξετάσεων στη χώρα μας από το 1830 μέχρι το 1990 - Αλέξανδρος Α. Χατζηκώστας (πηγή)
    Συστήματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας 1964-2006 - Κυριάκος Λίτινας, πρώην Διευθυντής στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ


    Αρίθμηση + ημερομηνίες διεξαγωγής Διαγωνισμών ΕΜΕ


    Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά
    1ος 1933-34: (01-04-1934) Α' Διαγώνισμα (μόνο μεταξύ συνδρομητών)
    2ος 1935-36: (17-05-1936) Β' Διαγώνισμα (αναβλήθηκε το περασμένο έτος)
    3ος 1936-37:  (21-05-1937) Γ' Διαγώνισμα
    4ος 1937-38:  (22-05-1938) Δ' Διαγώνισμα
    5ος 1938-39:  (25-05-1939) Ε' Διαγώνισμα
    6ος 1939-40:  ---------------- ΣΤ' Διαγώνισμα
    7ος 1950-51: (21-05-1951)
     1951-52: (18-05-1952)
     1952-53: (18-05-1953)
     1953-54: (23-05-1954)
     1954-55: (22-05-1955)
     1955-56: (20-06-1956)
     1956-57: (19-05-1957)  ξεκίνησαν τα θέματα θηλέων
     1957-58: (05-1958)
     1958-59: (24-05-1959)
     1959-60:
     1960-61:
     1961-62: (23-05-1962)
     1962-63: (19-05-1963)
     1963-64: (17-05-1964) τελευταία χρονιά για τα θέματα θηλέων
     1964-65: (23-05-1965)
     1965-66: (15-05-1966)
     1966-67: (14-05-1967)
     1967-68: (12-05-1968)
     1968-69: (11-05-1969)
     1969-70: (10-05-1970)
     1970-71: (16-05-1971)
     1971-72: (14-05-1972)
     1972-73: (13-05-1973)
     1973-74: (12-05-1974)
     1974-75: (18-05-1975)
     1975-76: (21-03-1976) τότε ξεκίνησε να δίνει η Β' Λυκείου
     1976-77: (24-04-1977)
     1977-78: (16-04-1978)
     1978-79: (08-04-1979)
     1979-80: (16-04-1980)
     1980-81:
     1981-82: (18-03-1982)
     1982-83:
     1983-84: (10-03-1984)
     1984-85: (01-12-1984) τότε ξεκίνησε να δίνει η Α' Λυκείου, ήταν η πρώτη χρονιά που η 1η φάση των διαγωνισμών γινόταν πριν τα Χριστούγεννα, για να γίνεται Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα  πριν από Βαλκανιάδα
     1985-86: (09-11-1985) τότε ξεκίνησε να δίνει η Γ' Γυμνασίου
     1986-87: (08-11-1986)
     1987-88: (07-11-1987)
     1988-89: (12-11-1988)
     1989-90: (11-11-1989) 49ος 
     1990-91: (10-11-1990) 50ος , μετά γινόταν σε 2 φάσεις: Θαλής - Ευκλείδης

    Θαλής (Θ) - Ευκλείδης (Ε)
    52ος 1991-92: Θ 07-12-1991 Ε 01-03-1992  τότε ξεκίνησε να δίνει η Β' Γυμνασίου
    53ος 1992-93: Θ 12-12-1992 Ε 06-03-1993
    54ος 1993-94: Θ 06-11-1993 Ε ------------
    55ος 1994-95: Θ ------------- Ε 21-01-1995  είχαν αριθμήσει κι αυτόν και τον προηγούμενο κατά λάθος 54ο
    56ος 1995-96: Θ ------------- Ε------------
    57ος 1996-97: Θ ------------- Ε 14-12-1996
    58ος 1997-98: Θ 18-10-1997 Ε ------------
    59ος 1998-99: Θ 24-10-1998 Ε ------------
    60ος 1999-00: Θ 30-10-1999 E 18-12-1999
    61ος 2000-01: Θ 04-11-2000 Ε ------------
    62ος 2001-02: Θ 03-11-2001 E 12-01-2002
    63ος 2002-03: Θ 02-11-2002 E 11-01-2003
    64ος 2003-04: Θ 01-11-2003 E 20-12-2003
    65ος 2004-05: Θ 30-10-2004 E 18-12-2004
    66ος 2005-06: Θ -------------  Ε 21-01-2006
    67ος 2006-07: Θ 09-12-2006 E 20-01-2007
    68ος 2007-08: Θ 24-11-2007 E 19-01-2008
    69ος 2008-09: Θ 01-11-2008 E 17-01-2009
    70ος 2009-10: Θ 21-11-2009 E 23-01-2010
    71ος 2010-11: Θ 30-10-2010 E 15-01-2011
    72ος 2011-12: Θ 19-11-2011 E 21-01-2012
    73ος 2012-13: Θ 20-10-2012 E 12-01-2013
    74ος 2013-14: Θ 19-10-2013 E 18-01-2014
    75ος 2014-15: Θ 01-11-2014 E 17-01-2015
    76ος 2015-16: Θ 14-11-2015 E 16-01-2016


    Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα (ΕΜΟ) - Αρχιμήδης 
    01η ΕΜΟ 1984-85 (16-03-1985)
    02η ΕΜΟ 1985-86 (22-12-1985)
    03η ΕΜΟ 1986-87 (20-12-1986)
    04η ΕΜΟ 1987-88 (19-12-1987)
    05η ΕΜΟ 1988-89 (17-12-1988)
    06η ΕΜΟ 1989-90 (16-12-1989)
    07η ΕΜΟ 1990-91 (14,16-12-1990)
    08η ΕΜΟ κατι δεν παει καλά με την αρίθμηση, λείπουν δυο χρονιές και τρεις αριθμοί στην αρίθμηση
    09η ΕΜΟ
    10η ΕΜΟ
    11η ΕΜΟ 1993-94 (09-04-1994)
    12η ΕΜΟ 1994-95
    13η ΕΜΟ 1995-96
    14η ΕΜΟ 1996-97 (18-01-1997) λεγόταν ήδη Αρχιμήδης
    15η ΕΜΟ 1997-98
    16η ΕΜΟ 1998-99
    17η ΕΜΟ 1999-00
    18η ΕΜΟ 2000-01
    19η ΕΜΟ 2001-02 (16-02-2002)
    20η ΕΜΟ 2002-03
    21η ΕΜΟ 2003-04 (07-02-2004)
    22η ΕΜΟ 2004-05 (12-02-2005)
    23η ΕΜΟ 2005-06
    24η ΕΜΟ 2006-07
    25η ΕΜΟ 2007-08
    26η ΕΜΟ 2008-09 (21-02-2009)
    27η ΕΜΟ 2009-10 (27-02-2010)
    28η ΕΜΟ 2010-11 (26-02-2011)
    29η ΕΜΟ 2011-12 (03-03-2012)
    30η ΕΜΟ 2012-13 (23-02-2013)
    31η ΕΜΟ 2013-14 (22-02-2014)
    32η ΕΜΟ 2014-15 (28-02-2015)
    33η ΕΜΟ 2015-16 (26-02-2016)


    Στην αρίθμηση και στις ημερομηνίες βοήθησε ο Δημήτρης Ιωάννου.


    αναζητούνται \ καταζητούνται ...    Συγκεντρώνοντας τα Θέματα Μαθηματικών των Εισαγωγικών Εξετάσεων 1926-2001 και τα Θέματα των Μαθηματικών Διαγωνισμών της ΕΜΕ 1933-2015 , αναζητώ ορισμένα θέματα ή τεύχη περιοδικών για να βγάλω ένα αντίγραφο ώστε να προσθέσω κι αυτά στην λίστα. Παρακάτω βρίσκεται μια εικόνα με όσα θέματα ψάχνω και θα ήθελα την βοήθειά σας.

    Στο διαδίκτυο κρινόμαστε όλοι μας από την συμπεριφορά μας, τι γράφουμε δημόσια είτε στην σελίδα μας είτε σε άλλες σελίδες και ο καθένας εύκολα βγάζει τα συμπεράσματά του για το ήθος και το ποιόν μας. Στο παρελθόν ξεκίνησα να ανεβάζω παλιότερα θέματα Μαθηματικών των εισαγωγικών εξετάσεων και παλιότερα θέματα διαγωνισμών Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο www.mathematica.gr (σχετικά). Επειδή ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι εδώ κι έναν χρόνο φιλόξενος για μένα (μιας και με διάγραψαν), συνεχίζω την προσπάθειά μου αυτή στην παρούσα ιστοσελίδα, με την πρόθεση να ανέβουν στο ίντερνετ όλα τα:
    • Θέματα Μαθηματικών των Εισαγωγικών Εξετάσεων από το 1926 μέχρι σήμερα
    • Θέματα Διαγωνισμών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας από το 1933 ως σήμερα.

    Οι βασικές μου πηγές είναι  τα Ετήσια Δελτία του Πάλλα (1947-1980) και τα παλιά περιοδικά της ΕΜΕ.

    Υπάρχουν όμως ορισμένα αρχεία / θέματα που δεν μπορώ να βρώ και γι' αυτό χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Αν κάποιος έχει κάτι σχετικό ας επικοινωνήσει μαζί μου στο parmenides51 παπάκι gmail.com . Τι ακριβώς ψάχνω φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.


    Αναζητoύνται και βιβλία που να έχουν πολλές χρονιές θεμάτων εισαγωγικών εξετάσεων πριν το 1980 για επανέλεγχο θεμάτων και αντιπαραβολή με όσα έχω ήδη ανεβάσει. Εχω ήδη σε αντιγραφα τα Δελτία του Πάλλα και τα βιβλία των εκδόσεων Χαρμπή. Αν έχετε υπόψη σας οποιοδήποτε άλλο βιβλίο επικοινωνήστε μαζί μου.

    https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQbHYtLTdjSGhhTkE/view?usp=sharing

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου